3 cechy nowoczesnego leczenia protetycznego

Uzupełnienia protetyczne jeszcze nigdy w historii stomatologii nie były jednocześnie tak trwałe, estetyczne i bezpieczne dla użytkowników. Tworzenie coraz doskonalszych protez, które świetnie imitują naturalne zęby zarówno pod względem estetycznym, jak i użytkowym, jest możliwe dzięki wykorzystaniu osiągnięć współczesnej technologii. O jakich konkretnie rozwiązaniach mówimy?

Materiały stosowane w nowoczesnej protetyce

Uzupełnienie protetyczne ma przede wszystkim przywrócić funkcjonalność narządu żucia. Dla większości pacjentów równie ważna jest estetyka zębów. Dlatego już w XIX w. rozpoczęto prace nad wykorzystaniem w protetyce materiałów ceramicznych, które dodatkowo charakteryzują się biokompatybilnością. Poszczególne rodzaje ceramiki różnią się pod względem twardości, kruchości, wytrzymałości i przezierności. W nowoczesnej protetyce wykorzystuje się ceramiki wielofazowe i bez fazy szklanej, przy czym największe możliwości wykorzystania daje ceramika dwukrzemowo-litowa. Materiał IPS EMAX używany jest zarówno do wykonywania licówek, licowania podbudów metalowych, jak i przygotowywania koron na mostach. Szeroki zakres użycia ceramiki dwukrzemowo-litowej wynika z połączenia bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej materiału ze zdolnością przepuszczania światła identyczną jak w naturalnych zębach. Prace protetyczne z tego materiału można przygotowywać z pomocą technologii CAD/CAM.

Systemy CAD/CAM jako innowacja w protetyce

Technologie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania nie powstały wyłącznie na użytek stomatologii, ale szybko zostały zaadaptowane na jej potrzeby. Wykorzystanie programów komputerowych podczas planowania leczenia i przygotowywania prac protetycznych istotnie skraca czas leczenia, ale jednocześnie zwiększa jego precyzję, co pozwala na osiągnięcie bardziej naturalnych rezultatów. Rozwiązania komputerowe mogą być stosowane już na początkowych etapach leczenia; protetycy z BoaDent Prestige w Katowicach mogą korzystać ze skanerów wewnątrzustnych, co ułatwia modelowanie uzupełnień w programie.

Rola pacjenta w leczeniu protetycznym

Aby efekty leczenia protetycznego były zadowalające, wykorzystanie innowacyjnych materiałów i zaawansowanych technologii komputerowych musi iść w parze z koncentracją na pacjencie. Dobry protetyk powinien wysłuchać pacjenta i uwzględnić jego oczekiwania w planowaniu leczenia. Orientacja na indywidualne potrzeby każdego pacjenta jest więc jednym z trzech najważniejszych filarów nowoczesnej protetyki stomatologicznej.