2023 najcieplejszym rokiem, czy to powód do uśmiechu ??

W 2023 roku, według danych z unijnego programu Copernicus C3S, średnia globalna temperatura powietrza osiągnęła rekordową wartość, przekraczając poprzedni rekord z 2016 roku. To odkrycie, choć może wydawać się pocieszające podczas zimowych mrozów, rzuca nowe światło na narastający problem globalnego ocieplenia.

Globalne ocieplenie: fakty i dane

Raport “Global Climate Highlights 2023” przedstawia, że średnia globalna temperatura powietrza wyniosła 14,98 stopni Celsjusza, co jest wyższe o 0,17 stopnia od rekordowej wartości z 2016 roku. Ubiegły rok był cieplejszy o 0,6 stopnia od średniej z lat 1991-2020 oraz o 1,48 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (1850-1900). Takie zmiany wskazują na niepokojący trend wzrostu temperatury, który ma długoterminowe konsekwencje dla naszej planety.

Przyczyny rekordowych temperatur

Główną przyczyną wzrostu temperatury jest ciągłe zwiększanie się poziomów stężenia gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu. Dodatkowo, zjawisko El Niño w 2023 roku przyczyniło się do dalszego wzrostu temperatur. Warto zauważyć, że przejście z fazy La Niña do El Niño nastąpiło w sposób niespotykany dotąd, bez wystąpienia fazy neutralnej.

Wpływ na środowisko i ludzkość

Rekordowe temperatury mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne i życie ludzkie. Wzrost temperatury powoduje topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu morza, a także ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze czy powodzie. Te zmiany klimatyczne mają również wpływ na rolnictwo, zdrowie publiczne i gospodarkę.

Czy to powód do uśmiechu?

Chociaż cieplejsze zimy mogą wydawać się korzystne, długoterminowe skutki globalnego ocieplenia są znacznie bardziej niepokojące. Wzrost temperatury jest sygnałem, że musimy podjąć szybkie i zdecydowane działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zminimalizowania dalszych zmian klimatycznych.

Rekordowe temperatury w 2023 roku są przestrogą przed dalszymi zmianami klimatycznymi. Chociaż krótkoterminowo mogą przynieść ulgę od zimna, długoterminowe konsekwencje dla naszej planety są znacznie bardziej poważne. To przypomnienie, że działania na rzecz ochrony klimatu są pilnie potrzebne.

źródło: https://climate.copernicus.eu/copernicus-2023-hottest-year-record